-->

Friday, October 9, 2009

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္ႀကပါလား

လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ ႏွစ္က ေသေသခ်ာခ်ာ မွားခဲ႔ႀကၿပီ။ ထိုစဥ္က သူတို႔နိုးဟုေၿပာခဲ႔သည္၊ ခုလည္းထပ္မွားၿပန္ၿပီ၊ သည္ေတာ႔ က်ြန္ေတာ္တို႔ေၿပာရေတာ႔မည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တံုးက စစ္အစိုးရက နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံ ဥပေဒကို ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခဲ႔သည္၊ ထိုင္းမွာရွိေသာ နိုင္ငံေရးအုပ္စုေတြက နိုး မဲေပးရန္ ေသေသခ်ာခ်ာ တိုက္တြန္းသည္၊ အိႏၵိယဖက္မွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကလက္မခံ၊ သပိတ္ေမွာက္ရမည္ဟုေၾကညာသည္သို႕ေသာ္…


နိုး ထည္႔ဖို႔တိုက္တြြန္းၿခင္း၊ ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ၿပန္ၿခင္း တို႔ေႀကာင္႔ ၿပည္တြင္းမွာ နိုး လိုက္ႀကသည္၊ သည္ေတာ႔ ေနာက္ေက်ာကိုေကာ၊ ေခါင္းတည္႔တည္႔ကိုေကာ၊ ငယ္ထိပ္တည္႔တည္႔ကိုေကာ၊ ေသနတ္ႏွင္႔ခ်ိန္ထားေသာ လူေတြေရွ႕မွာ မဲေပးရရင္ေတာ႔ မည္သူေတြမဲအနိုင္ရမည္ကုိိ လူတိုင္းခန္႔မွန္းနိုင္ႀကသည္၊ ယင္းသင္ခဏ္းစာကို ယူရေတာ႔မည္မွာယခုအခ်ိန္ၿဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ေနေသာအေၿခအေနကို ခန္႔မွန္းနိုင္ဖို႔လိုသည္၊ မီးစင္ႀကည္႔ ကႀကမည္႔ နိုင္ငံေရးကို လုပ္ေနလို႔ကၿဖင္႔ သံသရာရွည္ေနမည္ၿဖစ္သည္၊

ENC ႏွင္႔ အၿခားေသာေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္တိုက္တြန္းေသာ မည္သည္႔ အုပ္စုကိုမဆို ေၿပာခ်င္သည္၊ ဇေ၀ဇ၀ါ ၿဖစ္ေနေသာအုပ္စုကိုလည္းေၿပာခ်င္သည္၊က်ြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ခန္႔မွ် ၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ေတာင္းဆိုေနသည္၊ ဂတိမတည္ေသာ စစ္အစိုးရကို ရလဒ္အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ေၿပာေနႀကသည္။ သူတို႔ မတည္လွ်င္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားၿပဳေကာ္မီတီဖြဲ႔ၿပီး ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

၄င္းမွာ စစ္မွန္ေသာ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းၿဖစ္သည္၊ သည္ေနရာမွ မေရႊ႕လိုက္ႏွင့္၊ သည္ေတာ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မက ႀကာခ်င္သေလာက္ႀကာပါေလ႔ေစ ၉၀၊ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မွာ တေန႔ၿဖစ္ေပၚလာမည္မွာမုခ်။

ဆိုရလွ်င္ မည္သည္႔အတြက္ေႀကာင္႔ က်ြန္ေတာ္တို႔ ဇာတ္ေမ်ွာနိုင္ငံေရးကို လုပ္ရမည္နည္း။

စစ္အစိုးရ ႀကိဳးနဖါးဆြဲတိုင္း လိုက္ေနရေသာ အေနအထား လုပ္စရာမလို၊ ခုေတာ႔ ရွက္စရာေကာင္းေနၿပီထင္သည္။

ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးကို စစ္အစိုးရမွ မည္သည္႔အေနအထားေပၚမွာမွ လုပ္လို႔မရ၊ လက္နက္အားကိုးၿဖင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ရေကာင္းရနိုင္သည္၊ နိုင္ငံေရးရာသီကိုမူ သူဖန္တီးလို႔ မရေခ်။

NLD ႏွင္႔ စစ္အစိုးရတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ ရင္ၾကားေစ႔ေရးၿဖစ္သည္။ ယင္းကမွတဆင္႔ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး၊ ၿပီးေတာ႔ အာဏာလႊဲေၿပာင္းေရးၿဖစ္သည္။

တိတိက်က် ေၿပာရလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံဥပေဒကို ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၿပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရးဆြဲရမည္ၿဖစ္သည္၊ ၿပီးေတာ႔ အစိုးရဖြဲ႔စည္းၿပီး နိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရအၿဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ ယခုကဘာေတြၿဖစ္လာသလဲမသိ၊ ဘာေတြ ေၿပာေနႀကသလဲမသိ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံဥပေပဒကိ္ု ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆိုသံေတြ ႀကားေနရသည္။

ေတာင္းဆိုစရာလည္းမလိုအပ္ပါဘဲ ေတာင္းဆိုေနၿခင္းမွာ သက္သက္ စစ္အုပ္စုကို အသာစီးရေစသည္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေၿပာမွၿဖစ္မည္ထင္သည္။

NLD ႏွင္႔ ယင္း ၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ မည္သို႔မွ် မပါတ္သက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုင္ရရွိေသာ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္သာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရမည္ၿဖစ္သည္။ အတည္ၿပဳရမည္ၿဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုလုပ္ထားေသာ ၿပသနာကို မည္သည္႔အတြက္ေႀကာင္႔ အဖက္လုပ္ ၿပီး စကားစမည္ ေၿပာဆိုရသနည္းဟု ေမးခြန္းစရာ ၿဖစ္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ မလြတ္ပါဘဲ ၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မလြတ္ေၿမာက္ပါဘဲ ၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကို အေကာင္အထည္မေဖၚဘဲ ၿမန္မာ႔နိုင္ငံေရးသည္ ဘယ္ေတာ႔မွ် ၿငိမ္သက္ေနမည္ မဟုတ္။

ထို႔ေႀကာင္႔ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ သူတို႔ကို လႊတ္ေပးရန္လိုသည္၊ ၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္လိုသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ ထြက္ေပါက္မဟုတ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြက္လည္း နိုင္ငံေရးထြက္ေပါက္မဟုတ္၊ စစ္အစိုးရအတြက္ ထြက္ေပါက္သက္သက္။

ယခုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမထုတ္ေသးဟု တခ်ိဳ႔က ေၿပာႏိုင္သည္၊ မႀကာပါ၊ သူတို႔ ထုတ္ၿပန္မွာေသခ်ာသည္။

သည္ေတာ႔ ထုတ္ၿပန္ေတာ႔ ေ၀ဖန္ေရးဆရာေတြက ေ၀ဖန္ေရးလုပ္ႀကေပအံုးမည္။ ေ၀လည္လည္ႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္ေရာက္ ၿပီး စစ္အစိုးရ ခြင္တြင္ေမ်ာပါသြားမည္။

ဘာလုပ္မည္နည္း။ ယင္းနိုင္ငံေရး ကစားကြက္ကို သိပါလ်က္ကယ္ႏွင္႔ ဘာလုပ္မည္နည္း၊

ENC ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီဟု ဆိုေသာ္လည္း အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳမႈမရွိ၊ အဖြဲ႔ကိုသာ ကိိုယ္စားၿပဳလိမ္႔မည္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားမၿပဳဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေၿပာထားလိုသည္။

အဘယ္႔ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သူတို႔၏ မူ၀ါဒေတြ၊ ေပၚလီစီေတြ မွားေနတာေတြကို မႀကာခဏေတြ႔ေနရေသာေႀကာင္႔ၿဖစ္သည္။

စင္စစ္ ၿပည္တြင္းမွ အေၿခအေနကို ၿပည္တြင္းမွသာ သိရွိ ႀကသည္။ ၿပည္ပမွ မည္သို႔မွ် ေၿပာစရာမလို။
သို႔ေသာ္ သူတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲအေၿခအေနကို ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ေနသူမ်ားၿဖစ္ေနလွ်င္ ENC သည္ ၿပည္တြင္းသို႔၀င္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ေရးအတြက္ ၿပဳလုပ္ရန္သင္႔သည္။

ယင္းမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ အမွန္ဆံုးေသာ အေၿခအေနတရပ္ ဟုတ္ပါသလား။
မဟုတ္ေခ်။ လံုး၀မၿဖစ္နိုင္ေသာ အေၿခအေန တရပ္ဟု ေၿပာေနႀကၿပီ။ ေၿပာသည္႔သူေတြက ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္သက္အရွည္ဆံုး KNU အဖြဲ႔မွၿဖစ္သည္။

ENC မွ ထုတ္ၿပန္ေသာ အေမရိက လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္၀ဘ္ ဆီေပးပို႔ေသာစာကို လံုး၀လက္မခံသည့္အေႀကာင္း ထုတ္ၿပန္ခ်က္ၿဖစ္သည္။ လွြတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္၀ဘ္ က ဘာမ်ားလုပ္ေပးနိင္မည္နည္း။ ဘြန္ကီမြန္းေတာင္ ဘာမွ်မတတ္နိုင္ေသး။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကလည္း မၿဖစ္။ ထားေတာ႔။ ရွင္းပါသည္။

ENC ၏ ၄င္းစာႏွင္႔ပါတ္သက္ၿပီး KNU ၏ ထုတ္ၿပန္ခ်က္သည္ လူတခ်ိဳ႔သက္သက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္း သိသာေနရၿပီ။ KNU ဥကၠဌ က ၄င္းကိစၥကို သံုးလပါတ္အစည္းအေ၀း ေခၚယူမည္ဟု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ထားၿပီ။ ၿပႆနာက ENC သဘာပတိေတြ၊ ဥကၠဌေတြက မသိပါဘဲ စာေတြထုတ္ၿပန္ေနမႈသည္ အင္မတန္မွ နိမ္႔က်ေသာ အေတြးအေခၚမ်ိဳးတို႔ႏွင္႔ ထုတ္ၿပန္ၿခင္း မဟုတ္ေႀကာင္းကိုေတာ႔ ေယဘူယ် နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္႔ အေနအထားတရပ္ၿဖစ္သည္။

ၿပည္တြင္းမွ ထင္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခ်က္ခ်င္းေ၀ဖန္ၿပစ္တင္ႀကလာသည္။

သူတို႔က ၿပည္ပ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္းစီသည္ ၿပည္တြင္းရွိတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကိုကိုယ္စားမၿပဳဟု ခ်က္ခ်င္းေၿပာဆိုသည္။

ဦးပူးက်င္းရွင္းထန္း ႏွင္႔ ဦးေအးသာေအာင္တို႔၏ ထုတ္ၿပန္ခ်က္သည္ စစ္မွန္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတို႔၏ ၿပည္တြင္းအေနအထားအေပၚ ရပ္တည္ေနခ်က္ ကို မီးေမာင္းထိုးၿပၿခင္းၿဖစ္သည္၊

သို႔ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႔ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအတြက္ ENC မွ တိုက္တြန္းေနမူသည္ စစ္အစိုးရ၏ ဒလံ၊အလိုေတာ္ရိမ်ားသဖြယ္ ၿဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ၿမင္ေနရသည္။ လူတခ်ိဳ႔ဆိုလွ်င္လည္း ၿပည္ပကနိုင္ငံေရးေလာကတြင္ သူခိုးဓါးရိုးကမ္းမူမ်ားၿဖစ္ေနသည္ကို ကန္႔ကြက္ရွုတ္ခ်ရမည္ၿဖစ္သည္။

အဘယ္႔ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ ႀကံ႔ဖြတ္ႏွင္႔ စြမ္းအားရွင္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ေနမူမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးကို တိုက္တြန္း၊နိုးေဆာ္၊ စည္ရံုး၊ မဲဆြယ္။ လြပ္လြပ္စြာ လွဴပ္ရွား၊ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္၊ ပါတီရံုးခန္းဖြင္႔ၿပီး စနစ္တက် ၿပဳမူေနသည္။ သူတို႔အေပၚ ၿပည္ပနိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စစ္အစိုးရ၏ အလိုေတာ္ရိမ်ားသာၿမင္သည္။ သူတို႔ႏွင္႔ ယခု တေထရာတည္းတူေနသည္မို႔ ဘာမ်ားေၿပာဆိုရပါမည္နည္း။

မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ ENC သည္ၿပည္ပတြင္လည္း တိုင္ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားမၿပဳေႀကာင္း ယခုအခ်ိန္မွာ သိထားေစခ်င္သည္။

မည္သည္႔အတြက္ႏွင္႔ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လြတ္ေၿမာက္ေရး၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေၿမာက္ေရး၊ ၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္မေဖၚေဆာင္ခဲ့သမွ် စစ္အစိုးရ၏ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကို လံုး၀အယံုအႀကည္မရွိၿခင္းေႀကာင္႔ၿဖစ္သည္။

ထို႔ေႀကာင္႔ ENC ႏွင္႔ မူ၀ါဒေရးရာအရေရာ ၊ ေပၚလီေရးရာအရေရာ၊ မတူ။

က်ြန္ေတာ္တို႔က တခုတည္းသာသိသည္။ ယင္းသိသည္ကို မည္သူ႔ကို မဆိုတိုက္တြန္းေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးၿခင္း၊ မဲမေပးၿခင္း ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္လွ်င္ မဲမေပးရန္အတြက္ အိမ္ထဲမွာေနၿပီး တရက္တာအခ်ိန္ၿဖံဳးေနရန္လိုသည္။ NLD ႏွင္႔ အၿခားတိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီ (ၿပည္တြင္းမွပါတီမ်ား) က သပိတ္ေမွာက္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ၿပည္သူမ်ားက မိသားစုႏွင္႔ အတူတရက္တာ ေအးေအးလူလူ မဲမေပးဘဲ ေနလိုက္ရံုဘဲၿဖစ္သည္။

ယင္းေႀကာင္႔လည္း တိုက္တြန္းေနသည္။ ေနာင္ကိုလည္းတိုက္တြန္းေနမွာၿဖစ္သည္။ သင္လည္း တိုက္တြန္းရန္လိုသည္။
ယင္းမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ႀကပါလား ဟု တိုက္တြန္းေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္(စစ္ေတြ)ေပးပို႔သည္။

No comments: