-->

Saturday, August 20, 2011

သမတ အိမ္ေတာ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

DS_and_TS


တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးဓါတ္ပံုေရွ႕မွာ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးရဲ႕သမီး နဲ႔ သမၼတႀကီးတျဖစ္လဲ တပ္မေတာ္သား
၁၉ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ (ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ)

မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ားကိုေဘးဖယ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေစမည့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
(ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ စာမ်က္ႏွာ ၉)

ေဘးဖယ္ထားရမည့္ မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ား
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏုိင္သည့္အျမင္
- ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဟု အသိအမွတ္မျပဳသည့္အျမင္
- ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳေရးအျမင္
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရး အျမင္
- တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေျခခံသည့္စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရး အျမင္
- အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္းအား လက္မခံႏုိင္သည့္အျမင္
- ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးအျမင္

အထက္ပါ မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ားအား ေဘးဖယ္ထား (ဘယ္ကာလအထိေဘးဖယ္ထားရမည္မသိပါ/ အေျခခံဥပေဒ၂၀၀၈ အသက္ဝင္ တည္ရွိ ေနသေရြ႕ျဖစ္လိမ့္မည္) ၿပီး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္အလားအလားမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္စြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေလသလား။

ေဘးဖယ္ထားရမည့္ မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္ဆိုတာဘာေတြလဲ

တူေမာင္ညိဳ
၂၀ ၾသဂုတ္

No comments:

There was an error in this gadget