-->

Friday, October 28, 2011

ဦးဂမၻီရအတြက္ သမတၾကီးသို႕ မိသားစုမွ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

သို႔

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး(ေနျပည္ေတာ္) 

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ( )ရက္ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ။ 

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ကေလးၿမိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိအရွင္ဂမၻီရ အေပၚေထာင္ပိုင္ႀကီးႏွင့္တကြေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ တရားဥပေဒႏွင့္မညီမညြတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား၊အမွန္တကယ္ခံစားေနရေသာေရာဂါႏွင့္ လံုး၀သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာထိုးေဆးမ်ားထိုးသြင္းေန သည့္အတြက္ ပိုမိုဆိုး၀ါးျပင္းထန္လာေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းကဲ့သို႔လြဲမွားစြာျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန့္ေပးပါရန္ႏွင့္အရွင္ဂမၻီရအားခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးျပီးမိသားစုမ်ားမွအရွင္ဂမၻီရခံစားေနရ သာေရာဂါမ်ားကို အနီးကပ္ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆးကုသခြင့္ရနိုင္ပါရန္ ေတာင္းဆိုၿခင္းကိစၥ 

ေလးစားအပ္ပါေသာ သမၼတၾကီးရွင္

ကၽြန္မသည္အထက္ရည္ညႊန္းခ်က္ပါ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ကေလးျမိဳ ့အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ အရွင္ဂမီၻရ၏အမ မခင္သူေဌး(၈/ပမနနိုင္ ၀၀၁၄၈၆)ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ဂမီၻရအက်ဥ္းက် ေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အရွင္ဂမီၻရ၏ေထာင္၀င္စာကိစၥအ၀၀ကို တာ၀န္ယူခဲ့သလို ယခုလည္း အရွင္ဂမီၻရခံစား ေနရေသာ အၿဖစ္ဆိုးမွလြတ္ေၿမာက္နိုင္ရန္အတြက္ အရွင္ဂမၻီရႏွင့္ မိသားစု၀င္အားလံုး၏ ကိုယ္စားေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အရွင္ဂမီၻရအား ၂၀၀၈ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာ(၂၂)ရက္ေန့တြင္ အျပီးသတ္အမိန့္ခ်မွတ္လိုက္ျပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္(၆၈)ႏွစ္ႏွင့္ ခႏၱီးအက်ဥ္းေထာင္သို့ေျပာင္းေရႊ ့ခဲ့ပါသည္။ ခႏၱီးအက်ဥ္းေထာင္သို့ေရာက္ျပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္ဧျပီလ (၁)လလံုးလံုး ခႏီၱးေထာင္ပိုင္ၾကီးႏွင့္ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေန ့ညမျပတ္(၁၅)မိနစ္လွ်င္(၁)ၾကိမ္ႏႈန္းၿဖင့္ အရွင္ဂမၻီရ ၏ဦးေခါင္းအား (၂”x၁”)သစ္သားတုတ္မ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အရွင္ဂမီၻရမွေထာင္အတြင္းက်န္းမာေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္မရျခင္းအေပၚေတာင္းဆိုရာမွ ထိုသို ့ရိုက္ႏွက္ျပဳမူႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားခံခဲ့ရေၾကာင္း အရွင္ဂမီၻရႏွင့္  ေထာင္၀င္စာေတြ ့ဆံုစဥ္ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ 

ထိုသို့ရိုက္ႏွက္စဥ္တြင္လည္း အရွင္ဂမီၻရအား လက္ထိပ္ေနာက္ျပန္ခပ္ထားျခင္း ၊ေျခေထာက္ကိုေဒါက္ခပ္ထားျခင္း ဦးေခါင္းအားအိတ္အမည္းစြပ္ထားျခင္း၊ ပါးစပ္အတြင္းအ၀တ္မ်ားအားကုန္ထိုးသြတ္ထားျခင္း၊ဟူေသာ လူမဆန္ ေသာ၊လူ ့အခြင္းအေရးကိုအစြမ္းကုန္ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ၊ဥပေဒႏွင့္မညီညႊတ္ေသာ အျပဳအမႈမ်ားကိုျပဳမႈခဲ့ၾကပါသည္ 


ထိုႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည့္(၁)လတာကာလအတြင္း ထမင္းကိုဇြန္းျဖင့္ခံြ ့ေကၽြးခဲ့ၾကျပီး ကုလားထိုင္ေပၚတြင္သာထိုင္ေန ေစကာအေပါ့၊အေလးကိစၥမ်ားကိုလည္း ဒီအတိုင္းသာသြားခဲ့ရပါသည္။ ထိုသို ့မေသရုံတမည္ႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကျပီး ေနာက္၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ေမလ(၁၂)ရက္ေန ့တြင္ ခႏၱီးေထာင္ပိုင္ၾကီးမွ ကေလးေထာင္ပိုင္ထံသို ့”အရူးတစ္ေယာက္ပို ့လိုက္သည္” ဟူေသာေ ၾကးနန္းျဖင့္ အရွင္ဂမီၻရ၏ ဦးေခါင္းအားအိတ္အမည္းစြပ္ ၊ေျခေဒါက္ခပ္၊ လက္ထိပ္ေနာက္ျပန္ခပ္ကာ ကေလးေထာင္သို့ေျပာင္ေရႊ ့ေစခဲ့ပါသည္။ 

ကေလးအက်ဥ္းေထာင္္မွ ေထာင္ပိုင္ဦး၀င္းေသာ္(ယခုအခါအ ျငိမ္းစား)မွလည္း အရွင္ဂမီၻရေရာက္ရွိလာျခင္းအား အရူးတစ္ေယာက္ေရာက္လာသည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ မၾကာ ေသးမွီက သမၼတၾကီး၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာအမိန္ ့ျဖင့္ ကေလးအက်ဥ္းေထာင္မွ့ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအးခ်ိဳ၊ လွိဳင္မ်ိဳး၊ ကိုမင္းေအာင္၊ ကိုျမင့္နိုင္၊ ဦးသိန္းလြင္ဦးတို ့မွျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

ကေလးအက်ဥ္းေထာင္သို့ေရာက္ျပီးေနာက္ အရွင္ဂမီၻရအား တိုက္သစ္ထဲတြင္ တစ္ပါးတည္းထားခဲ့ျပီး အျပင္မွသံဆူးၾကိဳးမ်ားအထပ္ထပ္ကာရံကာ အတြင္းတံခါး(၂)ခ်ပ္ကိုလည္း လံုး၀ဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း အက်ဥ္းသား  ေဟာင္းမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ 

ထိုအခ်ိန္က ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာအက်ဥ္းသားမ်ား အရွင္ဂမီၻရအေပၚ ထိုသို့ပိတ္ေလွာင္ထားမႈအားမျပဳလုပ္ရန္ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္းဆိုရာတြင္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားမွ က်န္းမာေရးမေကာင္းဟုဆိုကာ ဆက္လက္ပိတ္ျမဲပိတ္ေလွာင္ထားခဲ့ပါသည္ ။ ေနာက္ပိုင္းအတန္ၾကာမွ ဖြင့္ေပးခဲ့ ေၾကာင္းသိရပါသည္။ 

အထက္ပါႏွိပ္စက္ခံရသည္ဆိုေသာသတင္းမ်ားေၾကာင့္ မိသားစုုမွကေလးအက်ဥ္းေထာင္သို့ သြားေရာက္ေတြ ့ဆံုခဲ့ရာ အရွင္ဂမီၻရ၏ မျမင္ရက္စရာျမင္ကြင္းကဆီးၾကိဳေနခဲ့ပါသည္။ ပါးစပ္အတြင္းသို့ တအားကုန္ထိုးသြင္းခံခ့ဲရမႈေၾကာင့္ အသံေပ်ာက္ေနခဲ့ျပီး လက္ႏွစ္ဖက္မွာေသးသိမ္ခ်ိဳင့္၀င္လွ်က္ လက္ထိပ္ေနာက္ျပန္ခပ္ၿပီး ေရွ႕ေနာက္တြန္းထိုးခံခဲ့ရေသာဒဏ္ရာမ်ားမွာ ပြန္းပဲ့ကာ ေသရာပါဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာေတြ႔ျမင္ ခဲ့ရပါသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ တစ္လလံုးလံုး ဦးေခါင္းကို(၁၅)မိနစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ တုတ္ျဖင့္ရိုက္ႏွက္ခံခဲ့့့့့ရေသာဒဏ္ရာမ်ားက ဦးေခါင္းအတြင္းအက်ိတ္တည္ျခင္း (သို႔မဟုတ္ )  ျပည္တည္နာဟုခန္႔မွန္းယူဆရလွ်က္ နားလည္တတ္ကၽၽြမ္း သာသမားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာအျမန္ဆံုးစမ္းသပ္စစ္ေဆးခံယူခြင့္ရႏိုင္ပါရန္ အေရးတႀကီးအျမန္ဆံုး လိုအပ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ 

ထိုဒဏ္မ်ားက တစ္ရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္(သို႔မဟုတ္)တစ္ပတ္တစ္ခါမခံမရပ္ႏိုင္ကိုက္ခဲ နာက်င္လာသည့္အခါ ဦးေခါင္းကိုအုပ္ကိုင္လွ်က္ တအားအားေအာ္ညည္းေနရတတ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေအာ္ညည္းလာသည့္အခါတိုင္း ေထာင္ပိုင္ႀကီးဥိး၀င္းေသာ္လက္ထက္မွစတင္၍ ယခုလက္ရွိေထာင္ပိုင္ဦးဂိုက်င္ေပါင္လက္ထက္အထိ ေထာင္ပိုင္ႀကီးအပါအ၀င္ ေထာင္မွဴးေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက အရွင္ဂမၻီရအားမူးယစ္ ေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးဟုယူဆရသည့္ ေဆးမ်ားကိုအေၾကာထဲထိုးသြင္းက်င့္စဥ္အား အစဥ္အၿမဲျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုေဆးထိုး၍ မၿပီးခင္ပင္အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္လွ်က္ (၅)နာရီေလာက္ၾကာၾကာအိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္ၿပီး အိပ္ယာမွ ႏိုးလာလွ်င္ အာမ်ားလွ်ာမ်ားေလးလံကာ ၾကည္လင္လန္းဆန္းမႈမရွိဘဲ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ေနတတ္သည္ဟု အဆိုပါအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ေျပာျပၾကပါသည္၊ 

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားမွာ အနာႏွင့္ေဆးတည့္ေအာင္ မွန္ကန္စြာကုသျခင္းမဟုတ္ဘဲ လတ္တေလာေျပလည္သြားေစရန္ လဲြမွားစြာျပဳက်င့္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားမွ အရွင္ဂမၻီရအား နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္ကုသႏိုင္ပါရန္ ရန္ကုန္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးပါရန္ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္းဆိုခဲ့ဘူးသည္ဟုသိရွိရပါသည္၊ ယခုကေလးရဲဘက္စခန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒုေထာင္မွဴးဦးခင္ေမာင္သိန္းသည္ ကေလးအက်ဥ္းေထာင္တြင္ တာ၀န္က်ခဲ့စဥ္က အရွင္ဂမၻီရခံစားေနရေသာေရာဂါေ၀ဒနာမွာ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ကုသႏိုင္ေသာဆရာ၀န္ ၊ေဆးခန္း ၊ေဆးရံုမရွိပါ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ကုသသင့္ေၾကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာအထက္လူႀကီးမ်ားသို႔တင္ျပေပးဘူးေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔လြဲမွားစြာေဆးထိုး၍ ေျဖရွင္းျခင္းမွာ လြန္စြာအႏၱရာယ္ႀကီး၍မွားယြင္းေၾကာင္း၊ မိမိမလုပ္ရဲေၾကာင္း ၊ေနာင္တစ္ခ်ိန္မိမိတာ၀န္အျဖစ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း အထက္လူႀကီးမ်ားသို႔စာတင္ေပးဘူးေၾကာင္း ကိုျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးမွ ေျပာျပပါသည္၊

အရွင္ဂမၻီရသည္ တစ္ခါတစ္ရံဂဏွာမၿငိမ္ျဖစ္လာတတ္ၿပီးထိုင္ရ မလိုထရမလိုႏွင့္ နံရံကိုလက္သီးႏွင့္ထိုးျခင္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားထၾကြလာေသာစိတ္ကို တရားထိုင္ပုတီးစိပ္၍ထိန္းခ်ဳပ္ပါေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည့္ၾကားမွလြတ္ထြက္ကာ မိန္းေဂ်းကိုပတ္ေျပးတတ္သည္ဟုျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ စကားကိုေကာက္ခ်က္ဆဲြရလွ်င္ ခံစားေနရသည့္ ေရာဂါအျပင္ ေထာင္မွအၿမဲလိုလိုထိုးသြင္းလွ်က္ရွိသည့္ ေဆးကိုစဲြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆမိပါသည္၊ 

ထိုကဲ့သို႔ဆိုး၀ါးျပင္းထန္ေနေသာအေျခအေနမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေနရသည့္အရွင္ဂမၻီရအားလိုအပ္သည့္ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္နားလည္တတ္ ကၽြမ္းေသာသမားေတာ္မ်ားႏွင့္ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အရွင္ဂမၻီရအားခ်က္ခ်င္းလႊက္ေပးပါရန္ သမၼတႀကီးအားေလးစားစြာျဖင့္ အႏူးအညြတ္ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္၊ 

ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ တရားလက္လြတ္လုပ္ရပ္မ်ားကို သမၼတႀကီး၏ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္အေနျဖင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု ကၽြန္မအေနျဖင့္ၾကားသိေတြ႔ျမင္လွ်က္ရွိေနပါသည္၊ အရွင္ဂမီၻရအေပၚျပဳက်င့္ခဲ့ဲၾကေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ လံုး၀မျဖစ္သင့္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ၊ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္ၾကေသာကိစၥရပ္ မ်ားျဖစ္ပါသည္၊ 

ဤအျဖစ္မ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ ခႏီၱးေထာင္ပိုင္ႀကီး၊ကေလးေထာင္ပိုင္ႀကီးႏွင့္ ဤအမႈတြင္ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူအားလံုးအား က်မအေနျဖင့္အာဃာတျဖင့္မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီေပၚေပါက္ေရး၊ တရားနည္းလမ္းက်ေသာဥပေဒေပၚေပါက္ေရး ၊ႏွင့္မိမိကိုယ္ကိုခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေစႏီုင္ေသာ ဥပေဒေပၚေပါက္ေရးတို႔အတြက္ တရားစြဲဆိုခြင့္ရရွိႏိုင္ပါရန္ျ မန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ကိုယ္စား  ေလးစားစြာျဖင့္ သမၼတႀကီးအား အႏူးအညြတ္ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ 
မခင္သူေဌး ၈/ပမန(ႏိုင္)၀၀၁၄၈၆ (အရွင္ဂမၻီရ၏အမေတာ္) 
စက္မႈဇံု(၅)လမ္း 
မိတၳီလာစက္မႈဇံု မိတၳီလာၿမိဳ႕။

No comments: