-->

Thursday, January 12, 2012

က်ေနာ္ေရဒီယိုသတင္းေထာက္ (ကိုညိဳ)

သတင္းမွန္လိုလားတဲ့ ျပည္သူေတြမရိွရင္ က်ေနာ္တို႔သတင္းေထာက္မျဖစ္ဘူး။ ျပည္သူ႔သတင္းေပးေတြမရိွရင္ ေရဒီယိုမွာသတင္းမရိွဘူး။ kn

No comments: