-->

Tuesday, May 15, 2012

ျပည္ပေရာက္ေတြ ျပန္ခ်င္ရင္ ဒါျဖည့္မလား

သမတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္ပေရာက္ေတြ ျပန္လာခ်င္ျပန္လာပါ တစာစာ ေအာ္ေခၚေနေပမယ့္ လွံကိုင္ျပီး ေခြးေခၚေက်ြးတဲ႕ အဆင့္ထက္မပိုဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပန္တဲ႕သူေတြအားလံုး ေအာက္က၀န္ခံခ်က္ေတြထိုးရပါတယ္။ ျပန္မယ္လို႕ စဥ္းစားသူေတြ ဒီဟာေတြထုိးနိုင္မလား မထိုးဘဲေတာ့မရနိုင္ဘူး။ တခုခုေတာ့ ေပးဆပ္ရမယ္ေနာ္

No comments:

There was an error in this gadget