-->

Sunday, June 7, 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးမွာအမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ ျဖစ္သည္

ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခြင့္ရွိသေယာင္ေယာင္ ဟန္ျပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘုန္းႀကီး ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရ၊ အစိုးရဝန္ထမ္း ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရ၊ ေက်ာင္းသား ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရ၊ စစ္တပ္မွျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရ စသျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားတတ္ၾကသည္။ အာဏာ ပိုင္စိုးမႈ ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနသူတို႔က ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸာယ္ကို ကိုယ္လိုရာဆြဲေတြးၿပီး အျခားသူမ်ား ႏိုင္ငံေရး မလုပ္ ႏိုင္ေအာင္ ဟန္႔တား ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ လူတိုင္းလူတိုင္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေရး (၃) မ်ဳိးရွိသည္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး (Global politics)၊ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး (National politics)ႏွင့္ ပါတီ ႏိုင္ငံေရး (Party politics)တို႔ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေစကာမူ တူညီေနသည့္အခ်က္မွာ အမ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ရသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ အမ်ားေကာင္းစားေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ တဦး-တဖြဲ႔အား ကူညီပံ့ပိုးရန္အတြက္ ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ အထင္ရွားဆံုး နမူနာျပရလွ်င္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်ေရာက္လာသည့္ ေရာဂါဆိုးမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တို႔ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ရသည္။ တဖန္ ႏိုင္ငံအစိုးရထက္ ျပည္သူတို႔အား ပိုမိုဦးစားေပးရသည္။


ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသးသည့္အခါ ေစတနာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားက အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ကူညီေပးၾကသည္။ ဥပမာ-ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ODA ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသူတို႔ကလည္း ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ ဥပမာ-ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုရသူမ်ား၊ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းေထာက္ပံ့ အားေပး ကူညီတတ္ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမွာ ႏိုင္ငံတခုအတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာေသာအခါ၊ ျပည္သူတို႔ ဒုကၡေရာက္ၾကေသာအခါ၊ ႏိုင္ငံတခုလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအခါမ်ားတြင္ ထိုက္သင့္သလို ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အားျဖင့္ မိမိထမ္းေဆာင္ေနေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားထက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားအား ပိုမို ဦးစားေပး ပါဝင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးအမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။

ဥပမာ- အိမ္ေထာင္ရွင္မတဦးသည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မွ မဟုတ္ေစကာမူ၊ အစိုးရ၏ မည္သည့္တာဝန္ကိုမွ် မထမ္းေဆာင္ေစကာမူ အမ်ားျပည္သူတို႔ ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ေရတဗူး၊ ထမင္းတထုပ္ လွဴဒါန္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး တာဝန္ကို အုတ္တခ်ပ္၊ သဲတပြင့္အျဖစ္ တႏိုင္တပိုင္ ထမ္းေဆာင္လိုက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူ ပညာေရးဆိုင္ရာဘက္တြင္ တာဝန္ယူထားေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းတဦးသည္လည္း တိုင္းျပည္က်ဴးေက်ာ္ခံ ရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မိမိတာဝန္ထက္ လက္ငင္းရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာကို ပါဝင္ပံ့ပိုးကူညီ ေျဖရွင္းရန္ အလိုလို တာဝန္ရွိသြားသည္။ စစ္တပ္မွ စစ္သည္တို႔သည္လည္း က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ခုခံကာကြယ္ရသည့္ တာဝန္မ်ား မရွိခ်ိန္၊ ကပ္ေရာဂါ-ကပ္ေဘးမ်ား က်ေရာက္လာပါက ဝင္ေရာက္ကူညီေပးၾကရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို သမာသမတ္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးရသည္။ ဤသည္တို႔မွာ စစ္တပ္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူသည္လည္း ထို႔အတူပင္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္တဦးအဖို႔ ႏိုင္ငံတခုလံုး အတြက္ အလြန္အမင္း အေရးႀကီးေနသည့္ ျပႆနာမ်ဳိးထက္ ပို၍အေလးအနက္ တာဝန္ယူစရာရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

ပါတီႏိုင္ငံေရး အမ်ဳိးအစားမွာ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းေသာကာလမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မိမိပါတီမွ သမာသမတ္က်စြာ အႏိုင္ရရွိေရး၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရပါက လူအမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ အစိုးရတာဝန္မ်ားကို အရည္အခ်င္း ျပည့္ျပည့္ တာဝန္ေက်ေက်၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ထမ္းေဆာင္ေရးတို႔ကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ထို႔ျပင္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစပဲ ႏိုင္ငံသားတဦး၏ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ အသင့္ရွိေနရသည္။ အျခားသူမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ပင္ မတူကြဲျပားေနေစကာမူ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။

သို႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟု အမည္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ပါတီအက်ဳိးထက္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို ပိုမို ဦးစားေပး တာဝန္ယူၾကဖို႔” တိုက္တြန္းထားသည္မွာ အလြန္ မွတ္သားလိုက္နာဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

သူ႔ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ သူ႔ကြၽန္မခံသည့္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဦးေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း တမ်ဳိးသားလံုး တန္းတူညီစြာ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝအာမခံႏိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကို ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသူျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားေရး အျမင္ ထက္သန္သည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ မီးရွဴးတန္ေဆာင္လည္း ျဖစ္ေနျပန္၍ သူ႔ပါတီကသာမက တႏိုင္ငံလံုး၊ တကမာၻလံုးကပင္ ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကိုးရသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ပီသသူဟု ဆိုရလွ်င္ လြန္အံ့မထင္လွပါ။

ဤမွ်အဖိုးထိုက္တန္လွေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးတဦးက လက္ရွိအာဏာပိုင္မ်ား၏ စြဲခ်က္တခုျဖင့္ အဖမ္းခံေနရ ျခင္းမွာ မည္သို႔မွ် မျဖစ္သင့္ေသာကိစၥ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ တဖန္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အမင္း အားကိုးထိုက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တဦးက တိုင္းေရးျပည္ရာမ်ားတြင္ မည္သို႔မွ် ပါဝင္ မလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပဲ ဖမ္းဆီးခံေနရသည္မွာ တိုင္းျပည္ အတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ ဆံုးရွံဳးမႈႀကီး ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖမ္းခံေနရျခင္းအေပၚ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာတိုင္းျပည္မ်ားရွိ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ ကမာၻ႔ျပည္သူတို႔ကလည္း ခံျပင္းေဒါသထြက္ေနၾကသည္။ ဖမ္းဆီးထားျခင္းမွာ မတရားေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု တသေဘာတည္း ရႈျမင္ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာျပည္သူတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မဟုတ္ေစကာမူ သူတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ေန၍ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍ ေတာင္းဆိုသည္။ အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ ေခါင္းေဆာင္အလိုက္၊ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္း အလိုက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မျပတ္တမ္း ရွိေနသည္။ ေတာင္းဆိုသံမ်ားမွာ ပို၍ က်ယ္ေလာင္ ျပင္းထန္ လာေနသည္။ တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔သည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္လာခဲ့ၾကေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔တြင္လည္း အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္အျဖစ္ ခံယူၾကရဖို႔ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္၏ လူမဆန္ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ေအာက္၌ ထိုတာဝန္မ်ဳိး ယူႏိုင္ေရးမွာ အသက္စြန္႔၍ လႈပ္ရွားရမည့္ အဆင့္တိုင္ေအာင္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္စရာရွိသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ မဟုတ္ေစကာမူ အတိုင္းအတာတခုထိ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ရဖို႔လည္း ရွိႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္တရပ္ကို ဂုဏ္ယူစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ အရွားပါးဆံုး အခြင့္ေကာင္းႀကီးတခု ျဖစ္လာေခ်ၿပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေလးစားျမတ္ႏိုး အားကိုးလွ်င္၊ (သို႔တည္းမဟုတ္) ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအရ ေလးစားျမတ္ႏိုး အားမကိုးသည့္တိုင္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီအေပၚ ယံုၾကည္အားကိုး ေမွ်ာ္လင့္ထားလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတရပ္အျဖစ္ တာဝန္ခံယူလ်က္ အုတ္တခ်ပ္၊ သဲတပြင့္ပမာ မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွေန၍ ဝိုင္းဝန္းအားျဖည့္ၾကရန္ွ အေလးအနက္ တိုက္တြန္း လိုက္ရေပသည္။

လြင္ေအာင္စိုး (ဂ်ပန္)
အညာေႏြတမာေျမ

1 comment:

မဆုမြန္ said...

လက္ခံပါတယ္ရွင္

နုိင္ငံေရးဆိုတာ တစ္နုိင္ငံလံုး အေရးျဖစ္သလို နုိင္ငံသားတိုင္းရဲ့ အေရးျဖစ္လို႕ အဲ့တာ နိုင္ငံအေရး နိုင္ငံေရး တစ္မ်ိဳးသားလံုး အေရး အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရးဆိုတာ အျပည့္အ၀ လက္ခံပါတယ္ရွင္